تبلیغات
وبلاگ شخصی سیروس نخودچی - درباره کابل
 
سه شنبه 22 شهریور 1390 :: نویسنده : SIROUS NAKHODCHI
مقدمه

یکی از اصلی ترین وسایل در صنعت برق سیم و کابل هاهستند که برای هدایت جریان الکتریسیته از آنها استفاده می شود . نقش کابل ها بسیار پر اهمیت است که می بایست اصول اولیه در انتخاب و نصب و کاربرد و شرایط نگهداری از آن را به درستی اجرا نمود تا موجبات خسران در این سیستم نگردد. در این مبحث به کابلهای مورد استفاده در پست های برق فوق توزیع و انتقال می پردازیم . كابلهای بكار رفته در پست‌های فشار قوی از لحاظ كاربرد و سطح ولتاژ به سه دسته كابلهای فشار متوسط ، فشار ضعیف و كابلهای فرمان سیستم های حفاظتی تقسیم‌بندی می‌شوند. در انتخاب کابل ها دانستن خصوصیاتی همچون مواد عایقی ، جنس و تعداد هادیها، سطح مقطع هادیها، جنس غلاف و زره دارای اهمیت می‌باشد . انتخاب صحیح کابل و نصب آن اهمیت دارد . انتخاب بدون رعایت اصول و استاندارد ها باعث تلفات بیش از اندازه در کابل و یا از بین رفتن خود کابل میشود . لذا با شناخت اصول و استانداردهای تعریف شده برای کابل ها سعی می کنیم بهره وری در این سیستم را به بیشینه برسانیم :

 

كابل‌ در حقیقت نوعی هادی است كه دارای پوشش عایقی می‌باشد. ساختمان كابل از بخشهای مختلفی تشكیل شده است كه عبارتند از هادی، عایق، پوسته عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پركننده، زره و غلاف كه هر یك وظیفه خاصی را بعهده داشته و در مجموع قابلیت هدایت الكتریكی و استقامت الكتریكی، مكانیكی و شیمیایی كابل را برآورده می‌سازند.

در ساختمان كابل‌ها به طور عمده دو دسته مواد هادی و عایق بكار می‌روند. كابلها اغلب از هادیهایی در مركز، پوشش عایقی، پوسته در اطراف هادی و عایق، زره و غلاف بیرونی جهت حفاظت در برابر اثرات شیمیایی و مكانیكی تشكیل می‌گردند.

پوسته فلزی كابل شامل سیم‌ها و نوارهایی است كه در راستای طول كابل، در اطراف آن، زیر یك غلاف بیرونی پیچیده می‌شوند. این مجموعه مسیری را با امپدانس بسیار پایین برای جریان‌های اتصال كوتاه فراهم می‌آورند. 

 

برای برسی کابلها ابتدای امر باید واژه هایی که توسط آن کابلها را دسته بندی می کنیم را بشناسیم :

v مغزی: هادیهای قرار گرفته در داخل كابل كه وظیفه انتقال توان را بعهده دارند.

v پوسته: لایه‌ای كه وظیفه كنترل میدان الكتریكی را در درون عایق بعهده دارد. همچنین سطح یكنواختی را در مرزهای عایقی ایجاد كرده و به پركردن فضای خالی در این مرزها كمك می‌كند.

v غلاف: پوشش استوانه‌ای شكل یكپارچه و پیوسته فلزی یا غیرفلزی كه معمولاً اكسترودشده می‌باشد.

v غلاف بیرونی: غلاف غیرفلزی كه جهت اطمینان از حفاظت كابل در برابر عوامل خارجی، بر روی پوششهای فلزی بكار می‌رود.

v غلاف فلزی: غلافی كه معمولاً از جنس سرب، آلیاژ سرب، آلومینیوم و یا آلیاژ آلومینیوم می‌باشد و بصورت صاف یا موجدار بر روی مغزی‌(های) كابل بكار می‌رود تا از لحاظ مكانیكی حفاظت آن را برآورده سازد.

v غلاف جداكننده: غلاف داخلی كه بین دو پوشش فلزی غیر هم جنس بكار می‌رود.

v زره: پوششی كه از نوار(ها) یا سیمهای فلزی تشكیل شده و عموماً جهت حفاظت كابل دربرابر اثرات مكانیكی خارجی بكار می‌رود.

v پوسته فلزی (شیلد): لایه فلزی زمین‌ شده‌ای كه جهت محدودكردن میدان الكتریكی درون كابل و محافظت از آن در برابر اثرات الكتریكی خارجی بكار می‌رود. غلاف فلزی و زره هم می‌توانند نقش شیلد را بعهده بگیرند.

v پوسته هادی: پوسته‌ای الكتریكی كه از مواد فلزی یا غیرفلزی نیمه هادی تشكیل شده و روی مغزی‌های بهم تابیده بكار می‌رود تا با یكنواخت كردن سطح خارجی هادی و میدان روی آن از بروز تخلیه جزئی در فواصل احتمالی بین عایق و هادی جلوگیری كند.

v پوسته عایق: پوسته‌ای الكتریكی كه از مواد غیرفلزی یا فلزی نیمه هادی تشكیل شده و عایق را می‌پوشاند. این پوسته با محدود كردن میدان الكتریكی مغزی‌ها از تخلیه جزئی و نشت جریان بین مغزی‌ها و سایر لایه‌های پوشاننده جلوگیری می‌كند. 

v پوشش داخلی: پوششی غیرفلزی كه مجموعه مغزی‌های (و در صورت وجود پركننده‌های) یك كابل چند مغزی را در بر گرفته و بر روی پوشش محافظ بكار می‌رود.

v پركننده: موادی كه جهت پركردن فضای خالی باقیمانده بین مغزی‌های یك هادی چند مغزی بكار می‌رود.

v عایق ترموپلاستیك: عایق ساخته ‌شده از جنس پلاستیك كه در محدوده حرارتی مربوط به مشخصه پلاستیك، در اثر گرم شدن شل شده و در اثر سردكردن، مجدداً سخت می‌شود. این نوع عایق در هنگام شل شدن انعطاف‌پذیر بوده و قادر به شكل گرفتن می‌باشد.

v عایق كراس لینك‌شده: عایق ساخته شده از مواد ترموپلاستیك یا كوپلیمر یا تركیبی بر پایه یكی از این مواد كه ساختار مولكولی داخلی آن تحت فعل و انفعالات شیمیایی از قبیل جوش‌دادن و یا پروسه‌های فیزیكی از قبیل تابش، تغییر می‌یابد.

 

 خصوصیات کابلها :

تقسیم‌بندی هادیهای بكاررفته در كابلهای عایقی از دو دیدگاه صورت می‌گیرد، كابلهای با نصب ثابت و كابلهای انعطاف‌پذیر. در نصب ثابت دو نوع هادی وجود دارد. كلاس 1 تنها برای هادیهای یكپارچه و كلاس 2 برای هادیهای رشته‌ای. هادیهای بكاررفته در كابلهای انعطاف‌پذیر نیز به دو كلاس 5 و 6 تقسیم می‌شوند، كه هادی كلاس 6 انعطاف‌پذیرتر هستند .

هادیهای یكپارچه از مس خالص، مس انیله ‌شده با روكش فلزی، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم ساخته می‌شوند. سطح مقطع این هادیها دایره‌ای می‌باشد و مشخصات آنها در جدول زیر ارائه شده است. هادیهای با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع و بیشتر تنها جهت كاربردهای خاص می‌باشند. برای این دسته از هادیها در صورتی كه كابل چند مغزی باشد، سطح مقطع هادی می‌تواند دایره‌ای یا فرم داده شده باشد.

ابعاد هادی‌های كابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید به گونه‌ای باشد كه ظرفیت مناسب جهت حمل جریان مشخص شده را داشته باشند.

كلیه كابلهای قدرت تك ‌فاز باید یك هادی با ابعاد مناسب جهت حمل جریان و یك هادی اتصال زمین كه مقدار ظرفیت جریان نامی آن حداقل 100درصد هادی فاز باشد، داشته باشند.در كابلهای قدرت سه فاز باید عمر سرویس‌دهی كابل حداقل برابر با عمر طراحی پست باشد.

كابل باید مشخصه‌های عایق موردنیاز را در محدوده‌های دمایی نامی خود و حداكثر دمای محیط و گرمای ایجاد‌شده توسط خود كابل، در حین سرویس‌دهی را حفظ كند.

سه هادی با ابعاد مناسب و یك هادی با اتصال زمین با ظرفیت جریان نامی حداقل 58درصد هادی فاز، داشته باشند.

كلیه كابلهای قدرت و كنترل باید از طول یكپارچه بوده و هیچ‌گونه اتصال در آن وجود نداشته باشد. هادیهای متعلق به فیدرهای مختلف و یا دسته سیم‌های مختلف نباید در یك كابل قرار گیرند.

كابل CT و PT باید چهارمغزی باشند به جز كابلهایی كه برای سیگنال‌های سنكرونیزاسیون می‌باشند كه می‌توانند2 مغزی داشته باشند.

اگر غلاف و اتصال آن نتواند در برابر حداكثر جریان 50 هرتز تخمین زده شده عبوری از غلاف به مدت 5/0 ثانیه در لحظه خطای زمین، پایداری كند، هادیهای زمین موازی باید در طول كابل كشیده شوند . در صورتی كه كابل در محل مرطوبی نصب شود، علی‌الخصوص در مواردی كه در زمین دفن می‌گردد، و نیز در مواردی كه درمحیط‌ های خورنده شیمایی نصب می‌گردد باید مشخصه‌های عایق خود را حفظ كند.

برای انتخاب كابلهای قدرت، پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شود:

ü ظرفیت عبور پیوسته جریان

ü ظرفیت اتصال كوتاه

ü افت ولتاژ

برای انتخاب كابلهای كنترل پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شود:

• افت ولتاژ مجاز 

• ضرایب بار و اضافه جریان ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری

• بزرگترین جریان بار

• كابل قدرت فشار متوسط ، فشار ضعیف و كابلهای كنترل و حفاظت باید دارای لایه‌های زیر باشند:

• پوسته‌ هادی (تنها برای كابلهای فشار متوسط):پوسته هادی باید از تركیبات نیمه هادی اكسترودشده باشد.

• عایق‌بندی : كلیه كابلهای فشار ضعیف و كنترل و حفاظت باید عایق PVC مقاوم در برابر آتش داشته باشند. كابلهای فشار متوسط باید دارای عایق XLPE (پلی‌اتیلن كرانس لینك شده)، مناسب برای كلاس مربوطه باشند.

• پوشش عایق: پوشش PVC باید بر روی عایق هادیهای كابلهای فشار ضعیف و حفاظت و كنترل بكار رود این پوشش باید بدون هیچ مشكلی جدا شود. بعنوان مثال هنگامی كه كابل در حال نصب می‌باشد، عایق هادیها نباید صدمه ببیند.

• غلاف ( تنها برای كابلهای فشار متوسط و كنترل و حفاظت) : كلیه كابلهای مدارهای CT و PT، مدارهای كنترل و كابلهای فشار متوسط باید دارای غلاف سربی باشند، ضخامت غلاف سربی باید به گونه‌ای باشد كه در برابر حداكثر جریان خطای زمین به مدت 5/0 ثانیه پایداری نماید.

• پوشش PVC (تنها برای كابلهای فشار متوسط، كنترل و حفاظت): پوشش PVC باید بر روی غلاف بكار رود تا غلاف و زره را از لحاظ الكتریكی از هم جدا كند.

• زره :كلیه كابلهای چندمغزی باید دارای زرهی از نوارهای فولاد گالوانیزه باشند. نوارهای بكاررفته در زره كلید كابلهای تك مغزی باید از جنس مواد غیرمغناطیسی (آلومینیوم) باشند همچنین زره باید در برابر حداكثر جریان خطای زمین به مدت 5/0 ثانیه پایداری كند.

• غلاف كلی : كلید كابلها باید بوسیله غلافی از جنس PVC پوشانده شوند. این غلاف باید ضداشتعال بوده و از مواد ضدآب تهیه شود.

• قرقره كابل : كلیه كابل‌ها باید بر روی قرقره‌ای پیچیده شوند كه قطر آن به اندازه كافی بزرگ باشد تا از تغییر مشخصه‌های فیزیكی هادی جلوگیری بعمل آید. طراحی، ساختار و استحكام قرقره‌ها باید به گونه‌ای باشد كه امكان حمل مطلوب هادی به مقصد موردنظر بدون هیچ‌گونه جابجایی، ساییدگی و یا سایر آسیب‌های ناشی از حمل و نقل، مسیر باشد. قرقره‌ها باید قادر به پایداری در برابر كلیه تنش‌های ناشی از عملیات نصب باشند. هر انتهای هادی باید به طرز ایمن و مناسبی آب‌بندی و به قرقره بسته شود. علاوه بر علامتهای موردنیاز جهت حمل و نقل، هر قرقره باید دارای صفحه نشانه‌ای باشد كه شماره سریال، ابعاد و تعداد هادیها، طول هادی، فلش مشخص‌كننده انتهای كابل، وزن كل و وزن خالص بر روی آن درج شود. علامتهای مربوط به اندازه‌گیری باید به فاصله هر 1 متر بر روی كابل فراهم گردد.

• طول كابل : كابل‌ها باید در حداكثر طول ممكن جهت حمل و نقل، تهیه گردند. استوانه‌ای كه كابل بر روی آن پیچیده می‌شود باید بیش از یك تكه از كابل را شامل گردد.

• مشخصه‌های مغزی : كابل‌ها باید بصورت زیر براساس رنگ‌ كدگذاری شوند.

• رنگهای قرمز، زرد و سبز جهت هادیهای فاز

• سیاه برای نوترال و سایر اتصالات

• زرد / سبز برای اتصالات زمین (تنها مورد كابل‌های فشار ضعیف)

• خاكستری برای مدار DC

هادیهای كابل‌های كنترل باید دارای نشانه‌گذاری عددی باشند. این نشانه‌گذاری باید از بهترین كیفیت پوده و نباید بر اثر تماس در حین حمل و نقل پاك شود. همچنین شماره‌ها باید قابل تشخیص باشند.

مشخصه‌های كابل و سازنده باید در طول كابل و در جای مناسب بصورت پیوسته آورده شود و دارای جزئیات زیر باشد:

o نام و علامت تجاری سازنده

o سال تولید

o ولتاژ نامی

o تعداد مغزی‌ها و سطح مقطع

o طول كابل

o سینی كابل : درصورتی كه از سینی كابل استفاده شود، سینی باید از فولاد گالوانیزه گرم ساخته شود. ساختار سینی باید به گونه‌ای باشد كه در صورت قرار گرفتن كابلها در سینی كابل، در نقطه میانی بین پایه‌های نگهدارنده آن بیش از 5/0 سانتیمتر شكم وجود نداشته باشد. نگهدارنده‌‌های كابل باید به فاصله حداكثر 3 متر از هم قرار گیرند.

o متعلقات كابل :گلندهای كابل باید برای نوع كابل مورداستفاده مناسب باشند. گلند كابل باید از فولاد ضد زنگ ساخته شود.تعداد كافی نسبت پلاستیكی كابل باید در نظر گرفته شود.كلیه تجهیزات و متعلقات جهت تكمیل كابل‌كشی باید مطابق با نیازهای نصب فراهم گردد.

o سر كابل‌ها و كلمپ‌ها :سركابل‌ها و كلمپ‌ها باید در برابر حرارت قابل جمع‌شدن باشند.سركابل باید با كلیه متعلقات لازم جهت نصب مطلوب، كامل گردد.لعاب باید صاف و سخت بوده و كلیه بخشهای چینی را كه در معرض هوا قراردارد كاملاً بپوشان و برای نصب خارج از ساختمان باید به رنگ قهوه‌ای تیره باشد. چینی نباید مستقیماً با مواد سخت پوشانده شود و در صورت نیاز، باید واشری بین چینی و قطعه اتصال قرار گیرد.كلیه سطوح كلمپ‌های چینی كه در تماس با واشر هستند باید به دقت زمین شود و بدون لعاب باشد وسیله چفت و سب زره باید قادر به بستن زره كابل باشد به گونه‌ای كه كلمپ در برابر هرگونه اتصال كوتاه ناشی از كنده شدن زره كه از بدنه گلند به اتصال‌دهنده‌ها جریان می‌یابد ناپایداری نماید.

o كابل كششی :كلیه كابل‌ها باید در سینی كابل و یا در داكتها نصب شوند، بر روی صفحات فولادی محكم شوند و یا در شیارها و یا نمونه‌هایی در زمین خوابانده شوند.

 

یك سیستم مشترك برای شماره‌گذاری كابل باید در مورد سایر وسایل نیز بكار گرفته شود.

كابلها باید از تابش مستقیم آفتاب مصون بمانند، یعنی كلیه كابلهایی كه روی سطح زمین قرار دارند باید پوشانده شوند یا در محفظه‌ای قرار گیرند.

كلیه سوارخها و یا گودیهای موجود در مجموعه كابل باید بعد از اینكه كابل بوسیله مواد مقاوم در برابر آتش نصب گردید، بسته شوند.

در صورتی كه كابل از زیر جاده رد شود، باید در درون لوله‌هایی قرار گرفته و حداقل 80 سانتیمتر زیر سطح زمین دفن شوند.

هادیهای درون اطاقك و بین جعبه ترمینال‌ها و تجهیزات باید در مجراهای پلاستیكی خوابانده شوند. كلید سیم‌كشی‌ها باید علامت‌گذاری شود.

كابل‌های كنترل، هادیها و سیم‌های كنترل باید دارای علامتگذاری باشند. انتهای كابل باید با یك شماره هادی مجزا و شماره كابل، علامتگذاری شود. هادی باید علاوه بر آن با مشخصه‌های ترمینال خود علامتگذاری شود. مدارهای كابل قدرت باید علامتگذاری توان AC داشته باشند.

كابلهای كنترل باید با وسیله جداكننده مناسب از كابلهای قدرت جدا شود.

كابلهایی كه در داخل ساختمان در درجه حرارت بالا نصب می‌گردند باید از مواد عایقی تشكیل شوند كه با نیازهای مربوط به این نوع محیط همخوانی داشته باشد.

خطر آتش باید با انتخاب كابلهایی كه غلافهای مقاوم در برابر آتش دارند و با آرایش مناسب مسیر كابلها، محدود گردد.

عواقب ناشی از آتش باید با آرایش كابل بوسیله جداسازی فیزیكی یا ایجاد فاصله، محدود گردد.

جعبه‌ها و جعبه اتصالات باید به اندازه كافی جا داشته باشد كه هادیها بتوانند به طرز مرتب و قابل اطمینان درون آن اتصال یابند و آرایش جعبه‌ ترمینال‌ها و جایگذاری آنها باید به گونه‌‌ای باشد كه آزمون و تشخیص خطا به سهولت امكان‌پذیر باشد. جعبه كنترل‌ها، جعبه اتصالات و كابلها باید دارای ذخیره باشند تا در صورتی كه تجهیز اضافه‌ای در آینده نصب گردید، حداقل گسترش در آنها موردنیاز باشد.

به منظور افزایش در سطح مقطع، هادیها می‌توانند بصورت مواردی نصب گردند. سطح مقطع هادی به گونه‌ای انتخاب می‌گردد كه نیازی به موازی كردن بیش از دو هادی نباشد.

هادی كابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید از رشته سیم‌های مسی انیله شده نرم تشكیل شود.هادی كابل‌های كنترل و حفاظت باید از حداقل 3 رشته مسی تشكیل شوند. مسطح مقطع این رشته‌ها در مورد كابلهای كنترل نباید كمتر از 5/2 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای مدار CT و VT نباید كمتر از 6 میلیمتر مربع باشد.

درهادیهای رشته‌ای غیرمتراكم با سطح مقطع دایره (كلاس 2) ،این هادیها از جنس مس خالص، مس انیله‌شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص، آلیاژ آلومینیوم با پوشش فلزی، آلومینیوم با روكش فلزی یا آلومینیوم دارای روكش و پوشش فلزی ساخته می‌شوند.

سطح مقطع هادیها رشته‌ای آلومینیومی بیش از 10 میلیمتر مربع می‌باشد، اما در كاربردهای خاص سطوح مقطع 4 و 6 میلیمتر مربع نیز می‌تواند استفاده شود. كلیه سیمهای بكاررفته در هادیهای رشته‌ای كلاس 2 دارای سطح مقطع یكسان می‌باشند. 

 

هادیها

 هادیهای رشته‌ای متراكم با سطح مقطع دایره‌ای و فرم داده شده

این نوع هادیها از جنس مس خالص، مس انیله‌شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم می‌باشند. سطح مقطع هادیهای با سطح مقطع دایره‌ای 16 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای با سطح مقطع فرم داده شده 25 میلیمتر مربع و بیش از آن می‌باشد.

نسبت قطر دو سیم با سطح مقطع متفاوت در این هادیها حداكثر 2 می‌باشد. تعداد سیمهای بكاررفته در هر هادی و مقاومت آن در20 درجه سانتیگراد در جداول ارائه شده است.

 

 هادیهای انعطاف‌پذیر 

جنس این نوع هادیها مس یا مس انیله ‌شده با پوشش فلزی است. سیمهای بكاررفته در این نوع هادیها دارای سطح مقطع یكسان می‌باشند.

  

كدگذاری كابل

براساس استاندارد بین المللی VDE شماره 0271كابلهای قدرت و كنترل بصورت زیر كد گذاری می‌شوند.

كد كابل‌های با عایق پلاستیكی
كد كابل 
مشخصات کابل


هادی آلومینیومی


عایق از نوع پلی وینیل كلراید (PVC) ترموپلاستیك

2Y 
عایق از نوع پلی‌اتیلن (PE) ترموپلاستیك

2X 
عایق از نوع پلی‌اتیلن كراس لینك ‌شده (XLPE)


هادی مسی هم ‌مركز

CW 
هادی مسی خالص بفرم پیچیده شده

CE 
هادی مسی هم مركز برای كابل ‌های سه مغزی


شیلد مسی

SE 
شیلد مسی برای هر مغزی مجزا از كابل سه مغزی


غلاف سربی


پوشش حفاظتی PVC بین شیلد مسی و یا هادی هم مركز و زره


زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت


زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع گرد


نوار فولاد گالوانیزه جلوگیری از پیچش


غلاف PVC

2Y 
غلاف PE


كابل با مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1/6/0)


كابل بدون مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1 / 6/0)


 

كدگذاری براساس نوع و شكل هادی ‌های كابل 
كد كابل 
مشخصات کابل

RE 
هادی تك‌رشته‌ای مقطع گرد

RM 
هادی چندرشته‌ای مقطع گرد

SE 
هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شكل

SM 
هادی كه هر رشته دارای مقطع قطاعی شكل و هر یك شامل چند رشته باشد.

RF 
هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف


شناسائی كابلها:

برای شناسائی كابلها از حروفی استفاده میشود كه روی كابلها نوشته شده است برخی از این حرف طبق استانداردآلمانV.D.E بشرح زیر میباشد:
حرف 
مشخصات کابل


كابل با هادی مسی

NR 
كابل با هادی ألومینیوم


علامت عایق پرتو دور میباشد


علامت ورق متالیزه میباشد


سیم تحمل كننده در كابل كشی هوایی


حفاظت فولادی نواری شكل


روكش كمربندی پرتو دور


هادی دایره ای شكل میباشد


هادی یك رشته و دایرهای میباشد


هادی چند رشته


هادی بشكل مثلث


 

مثال :روی كابلی نوشته شده Nyyre--0.6/1kv مشخصات آن چیست؟

N هادی از جنس مس

Yروكش هادی از جنس P.V.C

Y روكش كمربندی از جنس P.V.C

R هادی بشكل دایره میباشد.(سطح مقطع كابل)

E هادی یك رشته و مفتولی میباشد.

و حداكثر ولتاژ مجاز بین فاز و نول 600 ولت و حداكثر ولتاژ مجاز بین دو فاز حداكثر 1000ولت میباشد.

 

سایز سیمها و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندی شده و به شرح زیراست :

0.5- 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500

 

برای مشخص نمودن یك كابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سیم از هادیها را ذكر میكنند مانند

كابل 4*2 كه یعنی كابلی كه دو رشته هادی به سطح مقطع 4 دارد .

در كابلها چند رشته و از سایز 16 به بالا سیمهای فاز و نول دارای مقاطع مختلفند در اكثر كابلهاسیم نول به اندازه دو مرتبه از سیم فاز كمتر است اما در كابلهای با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم میرسد سایز كابلها با هادی چند رشته به شرح زیر میباشد.

70+150*3 95+180*3 120+240*3

1.5*4 2.5*4 4*4 6*4 10*4 16*4 10+25*3 16+35*3 25+50*3 70+120*3  

مثال : كابل 10+25*3 چه كابلی میباشد؟

این كابل سه هادی به سطح مقطع 25 میلیمتر مربع برای فازهای اصلی و یك هادی به سطح مقطع 10 میلیمتر مربع برای نول دارد.

 

كابل‌های رایج در پست‌های فشار قوی:

با توجه به كدهای ارائه‌شده در فوق از انواع زیر می‌باشند:

o كابلهای كنترل و حفاظت :

این كابلها به منظور انتقال سیگنالهای آنالوگ (بعنوان مثال جریان‌های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنال‌های دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته كردن كلیدها و فرمان‌های مربوطه)بكار می‌روند. این سیگنالها با اهداف كنترل و اندازه‌گیری (باز و بسته كردن خط و... اندازه‌گیری جریان، توان، انرژی و...) و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می‌گیرند.

كابل‌های كنترل معمولاً با سیگنالهایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت كم سر و كار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملكرد تجهیزات اندازه‌گیری و كنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی كابل كنترل حداقل گردد.

o كابل NYY-J

كابل با هادی مسی و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل‌، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. كاربرد نوع كابل در مكانهایی است كه هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری نباشد. همچنین اضافه بارهای گذاری كوچكی را تحمل می‌كنند.

 

o كابل NTRGY – J (تا 7´2.5 یا 4´6) و كابل NYFGY (10´2.5 یا 4´10 به بالا)

كابل با هادی مسی، عایق PVC ترموپلاستیك، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزی‌ها از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. كاربرد این نوع كابل در مكانهایی است كه حفاظت قوی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری می‌باشد. این نوع كابل اضافه ولتاژهای گذرای كوچكی را می‌تواند تحمل ‌نماید. این كابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده می‌باشد.

 

o كابل NYCY

كابل یا هادی مسی و عایق PVC ترمو پلاستیك و هادی هم محور مسی و غلاف PVC

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ بكار می‌رود. كاربرد این نوع كابل در مصارفی است كه اضافه ولتاژهای ولتاژهای گذرا ممكن است به آنها آسیب برسانند. بعنوان مثال در خطوط كه تجهیزات الكترونیكی را بهم متصل می‌نمایند، بكار می‌رود. حفاظت مكانیكی اغلب موردنیاز نیست.

 

o كابل NYY :

كابل یا هادی مسی رشته‌ای و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC.

 

o كابل J-Y(ST)Y : 

این كابلها برای كنترل از راه دور، اندازه‌گیری و ارسال سیگنالها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این كابلها اغلب در مناطق خشك، مرطوب و نصب در فضای باز بكار می‌روند.

 

كابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف:

این كابلها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به كابلهای با ولتاژ بیش از 1000 ولت كابلهای فشار متوسط و به كابلهای با ولتاژ نامی 1000 ولت یا كمتر كابل فشار ضعیف می‌گویند.

اغلب کابلهای فشار متوسط جهت ولتاژ های 20 کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد . در انواع قدیمی تر و در بعضی پستهای موجود هنوز هم از کابلهای روغنی استفاده می گردد.
نوع مطلب : برق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 4 اسفند 1396 02:23 ق.ظ
وای، فرمت وبلاگ های فوق العاده! چقدر طول می کشد که شما یک وبلاگ را اجرا می کنید؟
شما نگاه وبلاگ نویسی را آسان کردی کل تصویر وب سایت شما عالی است، بجز محتوای مطالب!
دوشنبه 8 آبان 1396 03:58 ق.ظ
اطلاعات ارزشمند. خوشبختانه من سایت شما را ناخواسته کشف کردم
و من شگفت زده شده ام چرا این حادثه در پیش نیست!

من آن را نشانه گذاری کردم
دوشنبه 8 آبان 1396 03:30 ق.ظ
وای! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است!
این یک موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا یکسان است
طرح و طراحی. انتخاب شگفت انگیز رنگ!
دوشنبه 8 آبان 1396 03:07 ق.ظ
سلام، من از طریق پست شما لذت می برم. من می خواستم یک نظر کمی برای ارسال شما بنویسم.
شنبه 29 مهر 1396 06:59 ب.ظ
این یک پاراگراف قابل توجه در حمایت از همه است
بینندگان اینترنتی؛ من از آن بهره مند خواهم شد
مطمئن.
دوشنبه 17 مهر 1396 07:20 ق.ظ
راه سرد! برخی از نکات بسیار معتبر! از شما قدردانی میکنم
نوشتن این نوشتن و همچنین بقیه سایت بسیار خوب است.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 10:30 ق.ظ
Great blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded
up as fast as yours lol
جمعه 10 شهریور 1396 01:28 ب.ظ
This post will help the internet visitors for creating new blog or even a weblog from start to end.
یکشنبه 4 تیر 1396 11:16 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین اصل آیا نه کار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من
مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را
خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.

اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان در گم.
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:26 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا آیا
واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و
یک خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می
توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ شخصی سیروس نخودچی
درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت نشر تازه های صنعت برق و درج مقالات و مطالب مرتبط با برق ایجاد شده است تا راهنمای مدرسان و دانشجویان عزیز این رشته باشد.

مدیر وبلاگ : SIROUS NAKHODCHI
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :